Firma Göran Hansson

 

 

Hyr en bolagsjurist

 

 

 

Jag vänder mig till företag som har begränsat utrymme att anställa egen bolagsjurist och företag som är i behov av tillfällig förstärkning med juridisk kompetens. Jag erbjuder kostnadseffektiva lösningar där jag bl.a. är Er behjälplig med bolagsformalia. Vanligtvis bidrar jurister till att lösa konkreta juridiska problem. En bolagsjurist är mer operativ och delaktig i verksamheten än vad vanligtvis en juristbyrå är. Jag erbjuder ett mycket breddare utbud och verkar som ett affärsmässigt bollplank.

 

Behoven växlar och jag kan bistå vid exempelvis:

- juridiska uppdrag inom bla affärsjuridik, arbetsrätt och skatterätt

- löpande juridisk service åt kund och dess personal

- redovisning

- utredning

- rådgivning

- organisationsutveckling

- föredragning/utbildning

- utformning och implementering av formella krav

- utformning, tolkning av avtal och andra dokument

- upprättande av dokument i samband med upphandling och försäljning

- förhandlingar

- delta och bistå vid bolagets styrelsemöten och ledningsgruppsmöten

- bolagsförvaltning

- företrädda bolaget utåt i ärenden av juridisk karaktär

- myndighetskontakter

 

Den rätta vägen, en kontakt

- juridik

- ekonomi

- teknik

- agrar verksamhet