Firma Göran Hansson

 

 

Hyr en bolagsjurist

 

 

Samhället och även juridiken börjar ta nya kostnadseffektiva former. Jag startade enskild näringsverksamhet 2012. I grunden är jag juris kand och lantmästare. Min bana började inom praktiskt lantbruk för att senare följas av administrativ tjänstgöring inom en livsmedelsprocessteknisk industri. Jag har där ingått i företagets ledningsgrupp och haft personalansvar. Mycket av arbetet innebar ansvar för planering, organisation, samordning, avtal, formalia, tillstånd, myndighetskontakter och teknik. Min kompetens med inslag av juridik, ekonomi, teknik, data, biologi och miljö var väl användbar inom tjänsten. Förutom detta har jag juridiskt engagemang inom fastighetsbranschen.